ADR Landendocumentatie Zweden

1. Algemeen

In Zweden gelden per graafschap aparte bepalingen in verband met het transport van gevaarlijke stoffen (verplichte routes, parkeerplaatsen, enz...). Deze bepalingen zijn van toepassing als de vervoerseenheid oranje borden moet voeren.

Een verbod wordt aangegeven door onderstaand verkeersbord:

2. Verkeersvoorschriften

Voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren, mogen op wegen met 1 rijstrook per rijrichting niet uitwijken naar rechts, dit in tegenstelling met de algemene uitwijkregel, waarbij de rechterstrook als een soort vluchtstrook wordt gebruikt om het achteropkomend verkeer te laten inhalen.


3. Tunnels

De volgende tunnelverboden zijn van kracht:

Stad Tunnel Categorie
Göteborg Tingstad Tunnel E
Göta Tunnel E
Lundby Tunnel E
Stockholm Blekholm Tunnel E
Hundra Knutars Backe E
Klara Tunnel E
Muskö Tunnel E
Söderleds Tunnel E
Södra Lönken Tunnel B (van 07u00 tot 19u00)
A (van 19u00 tot 07u00)


4. Öresund connectie

De Öresund connectie bestaat uit een brug en een tunnel die Zweden en Denemarken verbinden. Doordat de Zweedse brug rechstreeks aansluit op de Deense tunnel, is het Deense tunnelverbod ook van toepassing op de brug, wat betekent :

  • Categorie E (van 06u00 tot 23u00)
  • Categorie B (van 23u00 tot 06u00)

Voorts mag het transport van gevaarlijke goederen van klasse 1.1 en 1.5 de totale hoeveelheid van 1000 kg per transporteenheid niet overschrijden.

Meer informatie in verband met de Öresundbrug is verkrijgbaar bij:

Öresund Customer Service:
Tel.: 0045/70.23.90.60


5. Veerboot

Volgende goederen mogen niet per veerboot worden vervoerd:

  • Alle goederen van klasse 1 (behalve deze met classificatiecode 1.4S en 1.69N).
  • De goederen van klasse 4.3 met verpakkingsgroep I.
  • De UN-nummers 3101, 3102, 3111 en 3112.
  • De goederen van klasse 6.1 met verpakkingsgroep I.

Voor de andere goederen kunnen er speciale eisen van toepassing zijn.


6. Meer informatie

The Swedish Cicil Contingencies Agencies
Norra Klaragatan 18
S-651 81 Karlstad
Tel.: 0046/771.240.240
Fax: 0046/10.240.56.00
Email: registrator@msb.se

Voor klasse 7:

Swedish Radiation Safety Authority
Stralsäkerhetsmyndigheten
S-171 16 Stockholm
Tel.: 0046/8.799.40.00
Fax: 0046/8.799.40.10
Email: registrator@ssm.se


7. Noodnummer

Europees noodnummer: 112


8. Taal

ZweedsDe ADR Landen

De meeste Europese landen die het ADR hebben ondertekend, hebben dit internationale reglement bijna integraal overgenomen voor het binnenlandse vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Toch hebben de meeste landen nog een aantal specifieke verkeersreglementen, verplichtingen, beperkingen, et cecetra toegevoegd aan hun nationale ADR bepalingen.
Hieronder vindt u een overzicht van deze specifieke reglementeringen per land en/of de adresgegevens van de betrokken autoriteit.

Landenoverzicht© Jolmers Veiligheid & Advies 05-2024 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap