De deelnemer is na afloop in staat om veilig en verantwoord met explosieve stoffen en voorwerpen van klasse 1 te laden, te lossen en te transporteren zoals voorgeschreven in de ADR wetgeving.

Na het succesvol afronden van de cursus ontvangt de deelnemer een officieel en rechtsgeldig ADR certificaat met de aantekening Klasse 1 voor het vervoer van explosieve stoffen en voorwerpen.

GEWENSTE VOOROPLEIDING/WERKERVARING

De kandidaat dient reeds in het bezit van een geldig ADR basis certificaat.

BESTEMD VOOR

Medewerkers en chauffeurs die gevaarlijke stoffen van klasse 1, de explosieve stoffen en voorwerpen, willen laden, lossen of transporteren en al in het bezit zijn van het ADR-Basis certificaat voor stukgoed en losgestort.

CURSUSKOSTEN

De kosten voor de opbouw module ADR klasse 1 bedragen inclusief CCV examen €250,00.
Dit is inclusief:

  • lesmateriaal
  • examenkosten (1 maal)
  • ADR certificaat na slagen
  • lunches
  • koffie

Cursuskosten zijn exclusief 21% BTW voor bedrijven.


Cursusduur 6 uur ( 1 dag)
Tijden 08.00 - 14.30 uur
Locatie Surhuisterveen of op locatie
 
Data Beschikbaarheid
ik ben geinteresseerd in de cursus ADR klasse 1


ONDERWERPEN

In onderstaand overzicht zie je de exameneisen voor Klasse 1.

EA Specifieke gevaren die met ontplofbare en pyrotechnische stoffen en voorwerpen verband houden
EA1 Kan de indelingscriteria voor de klasse 1 noemen.
EA2 Kan het hoofdgevaar van de klasse 1 benoemen.
EA3 Kan het begrip explosie uitleggen.
EA4 Kan de oorzaken die kunnen leiden tot een ongewilde explosie omschrijven.
EA5 Kan de gevolgen van een explosie omschrijven.
EB Specifieke voorschriften inzake het samenladen van stoffen en voorwerpen van klasse 1
EB1 Kan de samenladingsverboden toepassen.
EB2 Kan de compatibiliteitsgroep benoemen die uitsluitend als wagenlading mag worden vervoerd.
EC Specifieke voorschriften bij het vervoer van stoffen en voorwerpen van klasse 1
EC1 Kan de subklassen, compatibiliteitsgroepen en classificatiecodes definiëren.
EC2 Kan de betekenis van de etiketten verklaren.
EC3 Kan de kenmerking en etikettering van voertuigen, tanks en MEMU’s uitleggen.
EC4 Kan de aanvullende voorschriften voor het kenmerken en etiketteren van colli toepassen.
EC5 Kan de aanvullende bepalingen m.b.t. het vervoerdocument omschrijven.
EC6 Kan omschrijven welke extra documenten met een voertuig meegevoerd moeten worden.
EC7 Kan de bijzondere bepaling voor het trekken van aanhangwagens van het type EX/II of EX/III omschrijven.
EC8 Kan noemen dat er beperkingen zijn m.b.t. de te vervoeren stoffen en hoeveelheden en het vervoer in MEMU’s.
EC9 Kan de aanvullende voorschriften met betrekking tot het vervoer uitleggen.
EC10 Kan benoemen dat laden en lossen onder toezicht van een deskundige moet geschieden.
EC11 Kan de voorschriften voor het vervoer bij bepaalde weersomstandigheden toepassen.
EC12 Kan de voorschriften voor het gebruik van een pont toepassen.
EC13 Kan benoemen welke voertuigen en tanks gekeurd moeten worden.
EC14 Kan de voorschriften m.b.t. de constructie en de functie van de bij afbakening genoemde onderdelen voor EX/II en EX/III-voertuigen en MEMU’s omschrijven.
EC15 Kan de aanvullende constructievoorschriften voor EX/II en EX/III voertuigen omschrijven.
EC16 Kan het begrip MEMU beschrijven en kan de aanvullende constructievoorschriften voor MEMU’s omschrijven.

 

© Jolmers Veiligheid & Advies 06-2024 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap