De deelnemer is na afloop in staat om veilig en verantwoord met radioactieve stoffen en voorwerpen van klasse 7 te laden, te lossen en te transporteren boven de vrijstellingen volgens de voorschriften van VLG/ADR. Naast alles wat je met een certificaat ADR Basis mag vervoeren, mag je met de aanvulling Klasse 7

Na het succesvol afronden van de cursus ontvangt de deelnemer een officieel en rechtsgeldig ADR certificaat met de aantekening Klasse 7 voor het vervoer van radioactieve stoffen en voorwerpen.

GEWENSTE VOOROPLEIDING/WERKERVARING

De kandidaat dient reeds in het bezit van een geldig ADR basis certificaat. Klasse 7 is een aanvulling op het certificaat ADR basis.

LOCATIE


Cursusduur 6 uur ( 1 dag)
Tijden 08.00 - 13.30 uur
Locatie Surhuisterveen of op locatie

Data ADR Klasse 7

ik ben geinteresseerd in ADR Klasse 7

BESTEMD VOOR

Medewerkers en chauffeurs die gevaarlijke stoffen van klasse 7, de radioactieve stoffen en voorwerpen, willen laden, lossen of transporteren en al in het bezit zijn van het ADR-Basis certificaat voor stukgoed en losgestort.

CURSUSKOSTEN

De kosten voor de opbouw module ADR klasse 7 bedragen inclusief CCV examen €250,00.
Dit is inclusief:

  • lesmateriaal
  • examenkosten (1 maal)
  • ADR certificaat na slagen
  • lunches
  • koffie

Cursuskosten zijn exclusief 21% BTW voor bedrijven.


ONDERWERPEN

In onderstaand overzicht zie je de exameneisen voor Klasse 7.

RA De specifieke gevaren die met ioniserende straling verband houden
RA1 Kan de definitie van klasse 7 noemen.
RA2 Kan het hoofdgevaar van de klasse 7 benoemen.
RA3 Kan het begrip radioactief uitleggen.
RA4 Kan de gevaren van radioactieve goederen omschrijven.
RA5 Kan het verschil tussen een afwrijfbare en niet afwrijfbare besmetting omschrijven.
RB Specifieke voorschriften inzake verpakking, behandeling, samenlading en stuwage van radioactieve stoffen.
RB1 Kan de betekenis van de etiketten verklaren.
RB2 Kan de aanvullende voorschriften voor kenmerking en etikettering van colli toepassen.
RB3 Kan de kenmerking en etikettering van voertuigen uitleggen.
RB4 Kan de aanvullende bepalingen m.b.t. het vervoerdocument omschrijven.
RB5 Kan de wijze van beladen en de te nemen voorzorgsmaatregelen toepassen.
RB6 Kan de bepalingen voor stuwage tijdens vervoer en opslag onderweg toepassen.
RB7 Kan de bepalingen voor onbestelbare zendingen toepassen.
RB8 Kan de bepalingen voor periodieke controle en eventuele besmetting van voertuigen benoemen.
RB9 Kan de samenladingsverboden toepassen.
RC Te nemen bijzondere maatregelen in het geval van een ongeval waarbij radioactieve stoffen betrokken zijn.
RC1 Kan de manieren om de te ontvangen dosis radioactieve straling te beperken toepassen.
RC2 Kan de bepalingen voor beschadigde of lekkende colli toepassen.
RD Overige specifieke voorschriften met betrekking tot het vervoer van radioactieve stoffen
RD1 Kan de volgende begrippen omschrijven:
  - Maximum toelaatbaar Stralingsniveau
- Transportindex
- Exclusief gebruik
- CSI
- Borghouder
- Collo/verpakking in geval van radioactieve stoffen.
RD2 Kan de middelen om het stralingsniveau te meten toepassen.
RD3 Kan de aanvullende voorschriften inzake het vervoer uitleggen.

 

© Jolmers Veiligheid & Advies 06-2024 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap