ADR Landendocumentatie Finland

1. Verbod van vervoer

Onderstaand verkeersbord legt een verbod op aan de in Groep A vermelde gevaarlijke stoffen boven de vermelde limietwaarde. Hiervan mag enkel afgeweken worden voor laden/lossen van deze goederen, doch enkel indien deze lokatie door middel van wegmarkeringen is aangegeven en de korste weg wordt gevolgd. Na belading dient een voertuig zo snel mogelijk uit de verboden zone verwijderd te worden.

Dezelfde verbodsregels gelden voor de gevaarlijke stoffen en voorwerpen vermeld in Groep B en vallen onder onderstaand verkeersbord

.

1.1 Tabel Groep A

Klasse Transport-
wijze
Verpakkings-
groep
Hoeveelheid
1 Alle    > 50 kg
2 Tanks   (*)   > 1.000 kg
3 Alle I en II (**)   > 5.000 kg
Tanks I en II > 1.000 kg
4.1 Alle I > 500 kg
II > 2.000 kg
III > 5.000 kg
4.2 Alle I > 10.000 kg
4.3 Alle I > 10.000 kg
5.1 Tanks I > 1.000 kg
5.2 Alle I, II en III (***)   > 500 kg
I, II en III (****) > 2.000 kg
6.1 Alle I > 1.000 kg
II > 5.000 kg
8 Tanks I > 1.000 kg
9 Alle II > 5.000 kg

(*) Niet voor gassen van A en O
(**) Enkel wanneer gevaarsetiket 3 en 6.1 moeten worden aangebracht
(***) Enkel wanneer gevaarsetiket 5.1 en 1 moeten worden aangebracht
(****) Niet wanneer gevaarsetiket 5.2 en 1 moeten worden aangebracht

1.2 Tabel Groep B

Klasse Transport-
wijze
Verpakkings-
groep
Hoeveelheid
1 Alle   > 50 kg
2 Tanks   (*)   > 1.000 kg
(**) > 10.000 kg
3 Alle I en II (***) > 5.000 kg
Tanks I en II > 10.000 kg
4.1 Alle I > 500 kg
II > 2.000 kg
III > 5.000 kg
4.2 Alle I > 10.000 kg
4.3 Alle I > 10.000 kg
5.1 Tanks I > 10.000 kg
5.2 Alle I, II en III (****) > 500 kg
I, II en III (*****)>2.000kg
6.1 Alle I > 1.000 kg
II > 5.000 kg
8 Tanks I > 10.000 kg
9 Alle II > 5.000 kg

(*) Enkel voor giftige gassen (T, TF, TC, TO, TFC en TOC)
(**) Niet van toepassing voor giftige gassen en gassen van A en O
(***) Enkel wanneer gevaarsetiket 3 en 6.1 moeten worden aangebracht
(****) Enkel wanneer gevaarsetiket 5.2 en 1 moeten worden aangebracht
(*****) Niet wanneer gevaarsetiket 5.2 en 1 moeten worden aangebracht

1.3 Andere verboden

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is in een aantal steden verboden, o.a.:

  • Helsinki
  • Usikaupunki
  • Turku
  • Tampere
  • Vantaa-Porvoo
  • Närpiö

Vrijgestelde routes worden ter plaatse aangegeven d.m.v. het volgende verkeersbord:

2. Veren

Een voertuig dat gevaarlijke goederen vervoert en voorzien is van oranje borden zonder cijfers, mag aansluitend op het wegvervoer via het veer worden vervoerd, samen met andere voertuigen. Tijdens het transport zal het voertuig voortdurend onder toezicht blijven.

Een voertuig dat gevaarlijke goederen vervoert, en voorzien is van oranje borden met cijfers, zal vervoerd worden met een apart veer, zonder dat passagiers of andere voertuigen aan boord mogen zijn.

Een tankvoertuig, geladen met UN 1202 dieselolie, gasolie of licht/zware stookolie, mag getransporteerd worden met andere voertuigen mits een voortdurend toezicht plaatsvindt.

3. Meer informatie

Ministery of Transport and Communications
Unit for Transport of Dangerous Goods
POB 31
FIN-00023 Helsinki
Tel.: 00358/9.160.28563
Fax: 00358/9.160.28597
Email: seija.miettinen@mintc.fi

Voor klasse 7:
Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK)
P.O. Box 14
FIN-00881 Helsinki
Tel.: 00358/9.759.881
Fax: 00358/9.759.885.00
Email: stuk@stuk.fi

4. Noodnummer

Europees noodnummer: 112

5. Taal

  • Fins
  • Zweeds


De ADR Landen

De meeste Europese landen die het ADR hebben ondertekend, hebben dit internationale reglement bijna integraal overgenomen voor het binnenlandse vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Toch hebben de meeste landen nog een aantal specifieke verkeersreglementen, verplichtingen, beperkingen, et cecetra toegevoegd aan hun nationale ADR bepalingen.
Hieronder vindt u een overzicht van deze specifieke reglementeringen per land en/of de adresgegevens van de betrokken autoriteit.

Landenoverzicht© Jolmers Veiligheid & Advies 06-2024 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap