ADR Landendocumentatie Denemarken

1. Veren

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in vrachtwagens op veerboten is het Memorandum of Understanding for the Transport of Packaged Dangerous Goods in the Baltic Sea van toepassing.

Dit betekent dat de gevaarlijke stoffen overeenkomstig de ADR-bepalingen kunnen geclassificeerd, verpakt, gemarkeerd, gedocumenteerd, geladen en gelost worden wanneer ze vervoerd worden in specifieke gebieden in de Oostzee, de zogenoemde Low Wave Height Areas.

Meer info kan verkregen worden bij de bevoegde overheid.2. Öresund brug

De tunnelcategorie van het tunnelgedeelte van de Öresund connectie tussen Kastrup (Denemarken) en Malmö (Zweden) is tijdsgebonden:

  • Van 06u00 tot 23u00: tunnelcategorie D.
  • Van 23u00 tot 06u00: tunnelcategorie B.

 

3. Meer informatie

Ministry of Justice
Slotsholmsgade 10
DK-1216 Copenhagen K
Tel.: 0045/7226.84.00
Fax: 0045/3395.69.48
Email: jm@jm.dk


Voor klasse 7:

National Institute of Radiation Hygiene
Knapholm 7
DK-2730 Herlev
Tel.: 0045/4454.34.54
Fax: 0045/4454.34.50
Email: sis@sis.dk


4. Noodnummer

Europees noodnummer: 112


5. Taal

Deens

De ADR Landen

De meeste Europese landen die het ADR hebben ondertekend, hebben dit internationale reglement bijna integraal overgenomen voor het binnenlandse vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Toch hebben de meeste landen nog een aantal specifieke verkeersreglementen, verplichtingen, beperkingen, et cecetra toegevoegd aan hun nationale ADR bepalingen.
Hieronder vindt u een overzicht van deze specifieke reglementeringen per land en/of de adresgegevens van de betrokken autoriteit.

Landenoverzicht© Jolmers Veiligheid & Advies 06-2024 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap