ADR Landendocumentatie Denemarken

1. Veren

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in vrachtauto's op Deense binnenlandse en enkele internationale veerboten is de chauffeur verplicht voor inscheping een verklaring (MultiModal Dangerous Goods Form) op te stellen waarin wordt aangegeven welke gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Indien een dergelijke verklaring niet wordt afgegeven , wordt de betreffende vrachtwagen geweigerd op de veerboot. Voor het overige blijven de bestaande bepalingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen op veerboten onveranderd.

Dit voorschrift geldt voor de veerdiensten die geëxploiteerd worden door:

 • Deense Spoorwegen
 • GT-Link Line
 • Langeland-Kiel Linien IS
 • Faborg-Gelting Linien
 • Hundested-Sandjeford Linie
 • Mols Linien
 • Juelsmine-Kalundborg A/S
 • Grena-Hundested Linien
 • A/S Sydfyenske Dampskibselkab


2. Öresund brug

De tunnelcategorie van het tunnelgedeelte van de Öresund connectie tussen Kastrup (Denemarken) en Malmö (Zweden) is tijdsgebonden:

 • Van 06u00 tot 23u00: tunnelcategorie E.
 • Van 23u00 tot 06u00: tunnelcategorie B.

Voorts mag het transport van gevaarlijke goederen van klasse 1.1 en 1.5 de totale netto hoeveelheid van 1.000 kg per vervoerseenheid niet overschrijden.


3. Meer informatie

Ministry of Justice
Slotsholmsgade 10
DK-1216 Copenhagen K
Tel.: 0045/7226.84.00
Fax: 0045/3395.69.48
Email: jm@jm.dk


Voor klasse 7:

National Institute of Radiation Hygiene
Knapholm 7
DK-2730 Herlev
Tel.: 0045/4454.34.54
Fax: 0045/4454.34.50
Email: sis@sis.dk


4. Noodnummer

Europees noodnummer: 112


5. Taal

Deens

De ADR Landen

De meeste Europese landen die het ADR hebben ondertekend, hebben dit internationale reglement bijna integraal overgenomen voor het binnenlandse vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Toch hebben de meeste landen nog een aantal specifieke verkeersreglementen, verplichtingen, beperkingen, et cecetra toegevoegd aan hun nationale ADR bepalingen.
Hieronder vindt u een overzicht van deze specifieke reglementeringen per land en/of de adresgegevens van de betrokken autoriteit.

Landenoverzicht© Jolmers Veiligheid & Advies 09-2023 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap