ADR Landendocumentatie Ierland

1. Dublin Port Tunnel

De Dublin Port Tunnel is geclassificeerd als een tunnel van catergorie C.

Voor de meest gevaarlijke producten die zijn toegelaten, zijn er bijkomende voorschriften van toepassing, zoals het verbod om gebruik te maken van de rechterrijstrook, een minimale afstand van 200 meter bewaren ten opzichte van de voorligger, enz.

Meer informatie kan gevonden worden op www.dublinporttunnel.ie/hauliers.

Dublin Port Tunnel
East Wall Road
EI-Dublin 3
Tel.: 00353/1.861.32.00


2. Meer informatie

Head of ADR Policy Unit
Health & Safety Authority
Metropolitan Building
James Joyce Street
IE-Dublin 1
Tel.: 00353/1.614.70.15 
Email: blaithin-tarpey@hsa.ie

Voor klasse 1:

Chief Government Inspector of Explosives
Department of Justice Equality and Law Reform
94 St. Stephens Green
IE-Dublin 2
Tel.: 00353/1.602.83.43
Email: jkcoates@justice.ie

Voor klasse 7:

Manager, Industrial Section
Regulatory Services Division
Radiological Protection Institute of Ireland
3 Clonskeagh Square
Clonskeagh Road
IE-Dublin 14
Tel.: 00353/1.269.77.66

3. Noodnummer

  • Noodnummer: 999
  • Europees hulpnummer: 112

4. Taal

  • Engels
  • Iers
De ADR Landen

De meeste Europese landen die het ADR hebben ondertekend, hebben dit internationale reglement bijna integraal overgenomen voor het binnenlandse vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Toch hebben de meeste landen nog een aantal specifieke verkeersreglementen, verplichtingen, beperkingen, et cecetra toegevoegd aan hun nationale ADR bepalingen.
Hieronder vindt u een overzicht van deze specifieke reglementeringen per land en/of de adresgegevens van de betrokken autoriteit.

Landenoverzicht© Jolmers Veiligheid & Advies 07-2024 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap