Klein Chemisch Afval en Huishoudelijk Gevaarlijk Afval

Voorheen Klein Chemsich Afval (KCA)

Na deze cursus is de cursist in staat om, volgens de richtlij­nen die het Minis­terie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geven, het klein chemisch afval op KCA-depots in te zamelen, te sorteren en vervoersklaar te maken.

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Basiskennis chemie;
 • Herkennen van stoffen;
 • Het inzamelsysteem;
 • PGS richtinglijnen en andere opslageisen;
 • Sorteren en verwerken van Klein Chemisch Afval;
 • De verantwoordelijkheden van de depothouder;
 • Inrichting van het KCA depot;
 • Voorlichting over KCA Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E);
 • Arbeidsomstandigheden en veiligheid;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • De Arbo-wet, de Wet Milieubeheer, Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen, Wet Milieugevaarlijke Stoffen.

BESTEMD VOOR

Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het veilig inzamelen van gevaarlijke afvalstoffen op het KCA-depot.


LESMATERIAAL

Powerpoint presentatie, video, en diverse handouts. AED training, reanimatie en brandblusmiddelen.


BIJZONDERHEDEN

Deze cursus kan meetellen in het kader van de nascholing voor punten op uw grootrijbewijs C en/of D. U kunt 7 punten voor de nascholing krijgen, kosten €15,00!


KOSTEN

De kosten zijn afhankelijk van de locatie en de groepsgrootte.


GELDIGHEID

Het behaalde certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar en dient tijdig verlengd te worden.


CURSUSDATA

Cursusduur 14 uur ( 2 dagen)
Tijden 08.00 - 15.30 uur
Locatie

Mocht er op dit moment geen cursus Klein Chemisch Afval en Huishoudelijk Gevaarlijk Afval gepland zijn, neem dan aub contact met ons op over de planning. Dit kan telefonisch op 0512-550700 of per email: adr@jolmers.com.

© 2019 | Jolmers Advies BV | Jolmers Veiligheid & Advies | Sitemap