ADR Landendocumentatie Slovenie

1. Rijverboden

Voor voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren, is het verboden te rijden bij winterse omstandigheden. Ook al is het voertuig voorzien van sneeuwkettingen (en een schop), dan nog is het verboden voor buitenlandse voertuigen, geladen met gevaarlijke stoffen, om Slovenië binnen te rijden. Voertuigen met een Sloveens kenteken mogen het land wel inrijden, maar moeten zich naar de dichtst bijzijnde geschikte parkeerplaats bij de grens begeven om betere weerstomstandigheden af te wachten.


2. Karawankentunnel

Het transport van gevaarlijke goederen moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De transporteenheid moet voorzien zijn van een oranje/geelkleurige waarschuwingslamp die 50 meter vóór het tolstation in werking moet worden gesteld.
 • De bestuurder moet een minimale afstand van 150 meter op de voorligger bewaren.
 • Begeleiding doorheen de tunnel is verplicht voor transporteenheden die voorzien zijn van oranje borden:
  • met een gevaarsidentificatienummer 2 als eerste cijfer (bv. 20)
  • of met een dubbel cijfer als gevaarsidentificatienummer (bv. 33)
  • of met een gevaarsidentificatienummer dat wordt voorafgegaan door de letter X (bv. X423)
 • Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op het vervoer volgens 1.1.3.6 van het ADR.

3. Vergunningsplicht

Voor het vervoer van stoffen van klasse 1 en klasse 7 mag alleen worden gedaan wanneer de bestuurder van het voertuig in bezit is van een vergunning. De vergunning is geldig voor één rit, en wordt afgegeven binnen de 24 uur nadat alle inlichtingen zijn verstrekt.

Opmerking:

Bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke stoffen vervoeren, dienen minstens 21 jaar oud te zijn.


4. Maximum snelheden

Bij het vervoer van gevaarlijke producten moeten volgende maximum snelheden worden nageleefd:

 • Binnen de bebouwde kom: 50 km/uur
 • Buiten de bebouwde kom: 70 km/uur

5. Meer informatie

Ministry of Transport
Langusova 4
SL-1000 Ljubljana
Tel.: 00386/1.478.82.94
Fax: 00386/1.478.87.54
Email: aloiz.habic@gov.si


6. Noodnummer

 • Europees noodnummer: 112
 • Politie: 113
 • Brandweer: 112
 • Medische hulp: 112

7. Taal

SloveensDe ADR Landen

De meeste Europese landen die het ADR hebben ondertekend, hebben dit internationale reglement bijna integraal overgenomen voor het binnenlandse vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Toch hebben de meeste landen nog een aantal specifieke verkeersreglementen, verplichtingen, beperkingen, et cecetra toegevoegd aan hun nationale ADR bepalingen.
Hieronder vindt u een overzicht van deze specifieke reglementeringen per land en/of de adresgegevens van de betrokken autoriteit.

Landenoverzicht© Jolmers Veiligheid & Advies 05-2024 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap