Jolmers Veiligheid & Advies biedt Gevaarlijke stoffen training aan ziekenhuizen, particuliere klinieken en zelfstandige behandelcentra.Wij bieden maatwerktrainingen voor gevaarlijke stoffen voor uw medewerkers.

Binnen uw instelling verpakt u gevaarlijke (afval)stoffen, zoals ziekenhuisafval, chemisch afval en diagnostische monsters en biedt deze stoffen voor vervoer aan. U bent als zodanig afzender van gevaarlijke goederen en betrokken bij het vervoer daarvan. U heeft dan te maken met internationale voorschriften voor het vervoer welke zijn opgenomen in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Uit onderzoek door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bleek in uw branche grote onbekendheid met de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Als afzender bent u verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze waarop gevaarlijke stoffen zijn geclassificeerd en hoe deze voor vervoer worden aangeboden. Dit is beschreven in Hoofdstuk 1.4 van het ADR.

Functiespecifieke opleiding en werken met ziekenhuisafval

Uw medewerkers verrichten handelingen met gevaarlijke stoffen zoals het verpakken van diagnostische monsters, het vullen van verpakkingen met specifiek ziekenhuisafval of het vervoeren van kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

Deze personen moeten bekend zijn met de algemene bepalingen van de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen en de specifieke voorschriften die direct van toepassing zijn op hun taken en verantwoordelijkheden. Zij  moeten ook zijn opgeleid inzake de risico`s en gevaren die samenhangen met de gevaarlijke stoffen.
Referentie: 8.2.3 juncto Hoofdstuk 1.3 ADR

Verpakken patiëntenmonsters

Diagnostisch materiaal moet verpakt worden in een driedelige verpakking. Deze verpakking moet aan specifieke voorwaarden voldoen om voor het vervoer te worden vrijgesteld van overige voorschriften van het ADR.
Referentie: 4.1.4.1 juncto verpakkingsinstructie P650.

Afvoeren scherpe voorwerpen

Ongeacht de herkomst of soort besmetting vallen scherpe voorwerpen (zoals gebruikte injectienaalden en scalpelmesjes) onder afval met infectierisico. Dit afval moet worden ingedeeld als een infectieuze stof en conform de voorschriften van het ADR te worden verpakt.

Referentie: 4.1.4.1 juncto verpakkingsinstructie P621 en 2.2.62.1.4 ADR

Afvoeren vloeistoffen in verpakkingen

Als in verpakkingen ook vloeistoffen worden afgevoerd, moeten deze verpakkingen voorzien zijn van voldoende absorberend materiaal. Dit geldt voor zowel onverpakte als voor opgesloten vloeistoffen, zoals bloed in bloedbuizen.
Referentie: verpakkingsinstructie P621

Afvoeren lege ongereinigde verpakkingen

Lege verpakkingen van deze gevaarlijke stoffen zoals alcohol, formaldehyde of organische peroxiden mogen niet als bedrijfsafval worden verwijderd.  Als er geen specifieke maatregelen zijn getroffen moeten deze verpakkingen als chemisch afval worden aangeboden en moet dit afval voldoen aan de voorschriften van het ADR.

Referentie: 1.1.3.5 ADR

Vervuilde medische instrumenten elders laten sterilisten

Laat u vervuilde medische instrumenten -mogelijk gecontamineerd met een infectieuze stof-, ophalen voor sterilisatie elders? Het ADR stelt voorwaarden aan de verpakking waarmee deze vervuilde instrumenten  worden vervoerd . Als de verpakking aan deze voorwaarden voldoet, zijn overige voorschriften van het ADR niet van toepassing.

Referentie: 2.2.62.1.5.7 ADR

Afzender blijft verantwoordelijk

U blijft als afzender verantwoordelijk voor onder andere de juiste classificatie van het afval en de inhoud van het vervoerdocument. Ook als u een contract heeft afgesloten met een afvalinzamelaar voor het vervoer van verpakkingen met specifiek ziekenhuisafval, chemisch afval en lege ongereinigde verpakkingen. En ook al regelt uw afvalinzamelaar de benodigde documenten voor het vervoer.

Referentie: Hoofdstuk 5.4 ADR

 

Onderzoek IL&T

Particuliere klinieken en zelfstandige behandelcentra zijn onvoldoende bekend met de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dat constateert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) na de controle van 50 instellingen in de tweede helft van 2015. Bij 48 van de 50 gecontroleerde instellingen had het personeel, betrokken bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, niet de vereiste opleiding. Ongeveer 75% van de instellingen voldeden niet aan de voorwaarden voor het vervoer van verontreinigd instrumentarium. En ruim 60% gebruikte geen of onvoldoende absorptiemateriaal bij vloeibaar afval. De ILT heeft het volledige overzicht van de inspectieresultaten op 30 mei gepubliceerd.

De controles waren gericht op handelingen die binnen een instelling worden uitgevoerd in relatie tot het vervoer van gevaarlijke (afval)stoffen, zoals het verpakken, laden, lossen, vervoeren en aanbieden voor vervoer alsmede op de verzending van patiëntenmonsters. Naar aanleiding van overtredingen zijn er met die instellingen afspraken gemaakt over herstel van de overtreding(en). De ILT heeft tijdens herinspecties geconstateerd dat alle onderzochte instellingen de vastgestelde overtredingen hebben gecorrigeerd.

Gezien het aantal en de ernst van de overtredingen, gaat de ILT in de tweede helft van 2016 in deze branche nogmaals controles uitvoeren bij een selectie van klinieken en zelfstandige behandelcentra. Bij overtredingen kan de ILT handhavend optreden, zoals het opmaken van een proces verbaal of opleggen van een last onder dwangsom. Het onderzoeksrapport vindt u hier.

Omdat de cursus ADR voor medewerkers functie specifiek is, is deze cursus geen standaard opleiding. Maatwerk is dus noodzakelijk. Om een goed beeld te krijgen van de wensen en de inhoud van de training zoals deze bij u en uw organisatie noodzakelijk is, kunt u het beste contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch op 0512-550700 of per email: adr@jolmers.com.


© Jolmers Veiligheid & Advies 06-2024 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap