ADR Landendocumentatie Noorwegen

1. Tunnels

De volgende tunnelverboden zijn van kracht:

Stad Tunnel Uren Categorie
Oslo Festningstunnel, E18 van 07u00 tot 09u00 en 
van 14u00 tot 18u00
C
Oslo Valerengtunnel, Rv 190 van 07u00 tot 09u00 en 
van 14u00 tot 18u00
C
Oslo Hammersborgtunnel, Rv 162 van 07u00 tot 09u00 en
van 14u00 tot 18u00
C
Oslo Vaterlandstunnel, Rv 162 van 07u00 tot 09u00 en
van 14u00 tot 18u00
C
Alesund Ellingsoytunnel en Valderoytunnel, Rv 658 van 06u00 tot 24u00 C
Bergen Knappetunnel, Fv557 van 07u00 tot 10u00 en 
van 14u00 tot 17u00
D

2. Rijverbod voor vervoer van gevaarlijke stoffen

2.1 Tunnelsambandet Alesund-Valderox (Rv 658)

Het transport van de volgende gevaarlijke stoffen en voorwerpen zijn verboden op de Rv 658, op het deel tussen de kruising met de E69 in Alesund en Ytterland, Valderoy in Giske, tussen 06u00 en 24u00:

  • Brandbare vloeistoffen met een vlampunt < 23°C in hoeveelheden > 3000 liter per transporteenheid.
  • Samengeperste of vloeibaar gemaakte gassen in hoeveelheden > 200 kg per transporteenheid.
  • Ontplofbare stoffen van klasse 1, divisie 1.1 in hoeveelheden > 25 kg netto massa ontplofbare stof per transporteenheid.

De verkeersadministratie van More en Romsdal mag, in coördinatie met de lokale brandweer, voor individuele gevallen afwijken van deze regels.

2.1 Hvalertunnelen (Rv108)

Het transport van gevaarlijke goederen, met de uitzondering van UN 1202, 1223 en 1779, is niet toegelaten als er ander verkeer in de tunnel aanwezig is

De doorgang van gevaarlijke goederen moet worden gecoördineerd met de Toll-plaza operator.


3. Meer informatie

Directorate for Civil Protection and Emergency Planning
Postbus 2014
N-3101 Tonsberg
Tel.: 0047/33.41.25.00
Fax: 0047/33.31.06.60
Email: postmottak@dsb.no

Voor klasse 7:

Norwegian Radiation Protection Authority
PO-Box 55
N-1345 Osteras
Tel.: 0047/67.16.25.00


4. Noodnummer

  • Politie: 112
  • Brandweer: 110
  • Medische hulp: 113

5. Taal

Noors
De ADR Landen

De meeste Europese landen die het ADR hebben ondertekend, hebben dit internationale reglement bijna integraal overgenomen voor het binnenlandse vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Toch hebben de meeste landen nog een aantal specifieke verkeersreglementen, verplichtingen, beperkingen, et cecetra toegevoegd aan hun nationale ADR bepalingen.
Hieronder vindt u een overzicht van deze specifieke reglementeringen per land en/of de adresgegevens van de betrokken autoriteit.

Landenoverzicht© Jolmers Veiligheid & Advies 06-2024 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap