ADR Landendocumentatie Liechtenstein

1. Algemeen

Voor transporten naar, van en door het Vorstendom Liechtenstein gelden vrijwel dezelfde regels als voor het vervoer naar, van en door Zwitserland.


2. Rijverbod

Op zon- en feestdagen geldt een rijverbod van 00.00 uur tot 24.00 uur voor combinaties met MTM > 5 ton en voor voertuigen zonder aanhangwagen met een MTM > 3.5 ton. Dit rijverbod geldt ook voor transitovervoer.

Tevens geldt een nachtelijk rijverbod van 22.00 uur tot 05.00 uur voor dezelfde categorieën voertuigen.

ntheffingen van het rijverbod op zon- en feestdagen en van het nachtelijk rijverbod worden slechts in zeer dringende gevallen verleend o.a. vervoer van bederfelijke levensmiddelen, levende dieren of vervoer ten behoeve van manifestaties op sportief, cultureel of economisch vlak.

Verzoeken om ontheffing dienen voor aanvraag van het transport te worden ingediend bij:

Motorfahrzeugkontrolle in Vaduz
Tel.: 0042/3.236.75.02/3/4
Fax: 0041/75.236.75.09


3. Meer informatie

Amt für Handel und Transport
Postfach 684
FL-9490 Vaduz
Tel.: 00423/236.69.04
Fax: 00423/236.69.07
Email: info@aht.llv.li

Voor de klasse 7:

Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate (ENSI)
Industriestrasse 19
CH-5200 Brugg
Tel.: 0041/56.460.84.00
Fax: 0041/56.460.84.99
Email: info@ensi.ch


4. Noodnummer

Europees hulpnummer: 112


5. Taal

Duits

 De ADR Landen

De meeste Europese landen die het ADR hebben ondertekend, hebben dit internationale reglement bijna integraal overgenomen voor het binnenlandse vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Toch hebben de meeste landen nog een aantal specifieke verkeersreglementen, verplichtingen, beperkingen, et cecetra toegevoegd aan hun nationale ADR bepalingen.
Hieronder vindt u een overzicht van deze specifieke reglementeringen per land en/of de adresgegevens van de betrokken autoriteit.

Landenoverzicht© Jolmers Veiligheid & Advies 05-2024 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap