ADR Landendocumentatie Spanje

1. Algemeen

In Spanje dient bij het vervoer van gevaarlijke stoffen gebruik te worden gemaakt van autosnelwegen of autowegen (RIMP-traject/kaart). Deze mogen slechts worden verlaten indien dit noodzakelijk is om de plaats van lading of lossing te bereiken. Dit is niet door borden aangegeven. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over secundaire wegen in gebieden waar autosnelwegen aanwezig zijn, is dus strafbaar en er kunnen hoge boetes voor worden opgelegd.

Voor het transport van klasse 1 goederen dient vooraf een speciale vergunning te worden aangevraagd bij de I.C.A.E. (Intervencion Central de Armas y Explosivos).


2. Maximum snelheid

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden volgende maximum snelheden:

 • Bebouwde kom: 40 km/uur
 • Secundaire wegen: 60 km/uur
 • Wegen met 2x2 rijbanen: 70 km/uur
 • Snelwegen: 80 km/uur (met aanhangwagen: 70 km/uur)

3. Verbod voor explosieven of licht ontvlambare producten

Verboden voor vervoerseenheden die

 • stoffen en voorwerpen van klasse 1 vervoeren
 • een lading gevaarlijke stoffen vervoeren die voorzien zijn van de etiketten 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 of 5.2
 • een (bruto-)lading gevaarlijke stoffen > 3 ton vervoeren in colli - van één bepaalde klasse - die voorzien zijn van de etiketten 2.1, 3, 4.1, 4.2, 5.1 of 5.2

4. Verbod voor het vervoer van gevaarlijke stoffen die een gevaar opleveren voor wateren en grondwater

Verbod voor alle vervoerseenheden die volgens 5.3.2 oranje borden dienen te voeren, met uitzondering van de voertuigen die enkel stoffen van klasse 1 of klasse 2 vervoeren.


5. Algemeen verbod voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

Dit verkeersbord houdt een algemeen verbod in voor alle voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren en die voorzien zijn van oranje borden.


6. Rijverboden

 • Voor voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren, en voorzien zijn van oranje borden, geldt een rijverbod op zon- en feestdagen van 08.00 tot 24.00 uur. Op de vooravonden van feestdagen (niet zaterdagen) geldt een rijverbod van 13.00 tot 24.00 uur
 • Tevens geldt een rijverbod voor dit vervoer op 30 juli, van 13.00 tot 24.00 uur, en op 31 juli van 08.00 uur tot 15.00 uur.
 • In Baskenland geldt een rijverbod voor het vervoer van gevaarlijke stoffen op 31 juli tussen 08.00 en 24.00 uur.
 • In Catalonië geldt het rijverbod op de vooravond van feestdagen, telkens van 17.00 tot 24.00 uur.

Deze rijverboden gelden niet voor:

 • Het vervoer van LPG en stookolie voor huishoudelijk gebruik naar distributiepunten of verbruikers.
 • Het vervoer van producten voor het bevoorraden van tankstations.
 • Het vervoer van gassen voor ziekenhuizen en particulieren, wanneer deze noodzakelijk zijn voor de gezondheid.
 • Het vervoer van brandstof voor luchthavens en havens voor de bevoorrading van vliegtuigen en schepen.
 • Het vervoer van brandstof voor de bevoorrading van het treinverkeer

Tevens kan voor een ander transport een speciale toegelating bekomen worden, wanneer het vervoer noodzakelijk is en de noodzaak kan worden gerechtvaardigd.


7. Tunnels

7.1 Malmasin Tunnel

Het transport van gevaarlijke goederen is volledig verboden door de tunnel, behalve wanneer het transport onder een vrijstelling valt, zoals voorzien in het ADR.


7.2 Del Cadi Tunnel

Er geldt een volledig verbod voor het transport van gevaarlijke goederen, ongeacht de vervoerde hoeveelheid, op de volgende dagen:

 • Van vrijdag om 14.00 uur tot zondag om 24.00 uur.
 • Op de vooravond van feestdagen, telkens van 14.00 tot 24.00 uur.
 • Op feestdagen van 00.00 tot 24.00 uur.

7.3 Vielha Tunnel

Het transport van gevaarlijke goederen is volledig verboden, ongeacht de vervoerde hoeveelheden.


8. Meer informatie

Ministerio de Fomento
Secretaria de Estado de Infraestructuras y Transportes
Comision para la Coordinacion del transporte de Mercancias Peligrosas
(8° planta)
Paseo de la Castellana 67
E-28071 Madrid
Tel.: 0034/91.597.75.48
Fax: 0034/91.597.50.27
http://www.fomento.es


Voor klasse 7:

Consejo de Seguridad Nuclear
Pedro Juste Dorado Delmans 11
E-28040 Madrid
Tel.: 0034/91.346.01.00
Fax: 0034/91.346.05.88
Email: comunicaciones@csn.es


Voor klasse 1:

I.C.A.E. (Intervencion Central de Armas y Explosivos)
Tel.: 0034/91.514.24.00
Fax: 0034/91.514.24.11


9. Noodnummer

Europees noodnummer: 112


10. Taal

Spaans


De ADR Landen

De meeste Europese landen die het ADR hebben ondertekend, hebben dit internationale reglement bijna integraal overgenomen voor het binnenlandse vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Toch hebben de meeste landen nog een aantal specifieke verkeersreglementen, verplichtingen, beperkingen, et cecetra toegevoegd aan hun nationale ADR bepalingen.
Hieronder vindt u een overzicht van deze specifieke reglementeringen per land en/of de adresgegevens van de betrokken autoriteit.

Landenoverzicht© Jolmers Veiligheid & Advies 07-2024 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap