ADR Landendocumentatie Turkije

1. Algemeen

Bij het vervoer van gevaarlijke goederen dient men aan de voor- en achterzijde van de vervoerseenheid de woorden Gevaarlijke Goederen in de Franse, Engelse of Duitse taal aan te brengen, of in het Turks: Tehlikeli Madde. Dit dient te gebeuren in witte letters van 20 cm hoog en 2,5 cm breed op een rode achtergrond.

Tevens dient men aan de voor- en achterzijde van de transporteenheid oranje borden aan te brengen. Op de verpakking of tank moet de benaming van de gevaarlijke stoffen worden vermeld.

Aan boord van het voertuig mag zich enkel de bemanning (of de eigenaar) bevinden.

Voor transporten van de klasse 7(radioactieve stoffen) dient men een speciale vergunning aan te vragen bij de Turkse Commissie van Atoomenergie.

2. Verkeersvoorschriften

 • Voor het vervoer van klasse 1 en klasse 7 is een speciale vergunning vereist.
 • De maximum snelheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen bedraagt:
  • Binnen de bebouwde kom: 30 km/uur
  • Secundaire wegen: 30 km/uur
  • Wegen met 2x2 rijbanen: 50 km/uur
  • Snelwegen: 60 km/uur

3. Rijverboden

 • Er geldt een rijverbod op de begin- en einddag van de Ramadan en het Schapenfeest.
 • Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen via de 2e Bosphorusbrug Fati Sultan Mehmet dient men toelating te vragen aan één van de loketten aan beide zijden van de brug. Het transport van klasse 1 en klasse 2 is niet toegestaan, met uitzondering van enkele gassen (stikstof, koolstofdioxide en argon). Over de toelating wordt ter plaatse beslist of het vervoer via de brug kan geschieden, of dat het via de veerdienst Sirkeci-Harem dient plaats te vinden. Voor de gevaarlijke stoffen die wel via de brug mogen vervoerd worden, geldt wel een hoger toltarief.

4. Meer informatie

Ministry of Transport and Communication
Hakki Turay liç Caddesi 5
TR-Emek-Ankara
Tel.: 0090/312.203.11.16

Voor klasse 7:

Turkish Atomic Energy Authority
Eskisehir Yolu 9 km
06530 Lodumlu
TR-Ankara
Tel.: 0090/312.295.87.00


5. Noodnummer

 • Brandweer: 110
 • Politie: 155
 • Medische hulp: 112

6. Taal

TurksDe ADR Landen

De meeste Europese landen die het ADR hebben ondertekend, hebben dit internationale reglement bijna integraal overgenomen voor het binnenlandse vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Toch hebben de meeste landen nog een aantal specifieke verkeersreglementen, verplichtingen, beperkingen, et cecetra toegevoegd aan hun nationale ADR bepalingen.
Hieronder vindt u een overzicht van deze specifieke reglementeringen per land en/of de adresgegevens van de betrokken autoriteit.

Landenoverzicht© Jolmers Veiligheid & Advies 07-2024 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap