ADR Landendocumentatie Bulgarije

1. Algemeen

Voor de invoer van gevaarlijke stoffen is een vergunning nodig die moet worden aangevraagd door de invoerder van de goederen. Deze vergunning is niet nodig bij doorvoer. De vergunning moet reeds voor aanvang van het transport zijn aangevraagd. In principe hoeven transporten van gevaarlijke stoffen niet te worden begeleid, tenzij dit uitdrukkelijk staat vermeld in de instructies van de afzender.

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden lagere maximum snelheden:

  • Binnen de bebouwde kom (dorpskernen): 40 km/uur
  • Buiten de bebouwde kom (dorpskernen): 50 km/uur
  • Op autosnelwegen: 70 km/uur

2. Meer informatie

Ministry of Transport and Communications
Executive Agency
Road Transport Administration
5, Gurko Street
BG-1000 Sofia
Tel.: 00359/2.930.88.40
Fax: 00359/2.988.54.95
Email: avto_a@rta.government.bg

Voor klasse 1:
Directorate of National Police
Dept. KOS
235 Slivnitsa Blvd
BG-1202 Sofia
Tel.: 00359/2.982.22.31
Fax: 00359/2.983.56.77

Voor klasse 7:
Committee on the Use of Atomic energy for Peaceful Purposes
69 Shipchensky Prokhod Blvd.
BG-1574 Sofia
Tel.: 00359/2.940.68.52
Fax: 00359/2.940.68.89
Email: rumig@bsna.bas.bg

3. Noodnummer

Brandweer: 160
Verkeerspolitie: 166
Politie: 180
Medische hulp: 150
Pechdienst: 146/148

4. Taal

BulgaarsDe ADR Landen

De meeste Europese landen die het ADR hebben ondertekend, hebben dit internationale reglement bijna integraal overgenomen voor het binnenlandse vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Toch hebben de meeste landen nog een aantal specifieke verkeersreglementen, verplichtingen, beperkingen, et cecetra toegevoegd aan hun nationale ADR bepalingen.
Hieronder vindt u een overzicht van deze specifieke reglementeringen per land en/of de adresgegevens van de betrokken autoriteit.

Landenoverzicht© Jolmers Veiligheid & Advies 07-2024 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap