ADR Landendocumentatie Luxemburg

1. Algemeen

Voor voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren (uitgezonderd de vrijgestelde hoeveelheden) geldt binnen de bebouwde kom een maximum snelheid van 40 km/uur. Buiten de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 60 km/uur, alsook op de autosnelwegen.

Deze voertuigen moeten in de bebouwde kom een minimale afstand van 50 meter op hun voorligger bewaren. Buiten de bebouwde kom moet dit minstens 100 meter zijn.

's Nachts en wanneer de weersomstandigheden het zicht beperken < 200 meter, is het verboden deze transporteenheden langs de openbare weg te stationeren. Indien dit toch dient te gebeuren, bij pech e.d., dan dient het voertuig ten minste geïsoleerd te worden door twee waarschuwingstekens, geplaatst op 10 meter vóór en 10 meter achter het voertuig. Tijdens de dag mogen deze transporteenheden niet stationeren binnen de bebouwde kom, behalve andersluidend bericht van de ordediensten.


2. Vervoer van radioactieve stoffen

Voor het vervoer van radioactieve stoffen van klasse 7 is een toelating vereist van het Ministère de la Santé, Service de la Radio-Protection.

Direction de la Santé
Division de la Radio-Protection
Villa Louvigny
Allée Marconi
L-2120 Luxembourg
Tel.: 00352/247.855.00
Email: info@ms.public.lu


3. Vervoer van goederen van klasse 1

Voor het vervoer van wapens, munitie en explosieven van klasse 1 is de specifieke reglementering van toepassing van het Ministerie van Justitie.

Ministère de la Justice
16 Rue Erasme
L-2934 Luxembourg
Tel.: 00352/247.845.37
Fax: 00352/266.848.61
Email: info@mj.public.lu


4. Vervoer van toxisch en gevaarlijk afval

Voor het vervoer van toxisch en gevaarlijk afval moet de vervoerder erkend worden door het Ministerie van Leefmilieu. Een speciaal vervoersdocument is hiervoor nodig, eveneens te verkrijgen bij het Ministerie van Leefmilieu.

Ministère de l'Environnement
Division des Déchets
16 Rue Ruppert
L-2453 Luxembourg
Tel.: 00352/40.56.56.1
Fax: 00352/49.62.56
http://www.environnement.public.lu


5. Vervoer van goederen van de andere klassen

Ministère du Développement Durable et des Infrastructures
19/21 Boulevard Royal
L-2938 Luxembourg
Tel.: 00352/247.844.00
Fax: 00352/22.85.68
Email: info@mt.public.lu


6. Beperkingen voor ADR-transporten

 • De weg CR126 (richting Waldhaff) vanaf het knooppunt met de CR119 (richting Larochette) en tot het knooppunt met de N11-E29 (naar Echternach) wordt aanbevolen voor voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren.
 • De tunnel van Saint-Esprit met de Côte d'Eich in Luxemburg stad is verboden voor vervoerseenheden die gevaarlijke goederen vervoeren.
 • Rijverbod op het grondgebied van de gemeente Wolferdange op de CR124 en de CR125.
 • Rijverbod bij het vervoer van koolwaterstoffen in tankwagens of in vaten op de:
  • N26 (tussen kilometerpaal 9.540 en 12.335)
  • N27 (tussen kilometerpaal 32.750 en 36.675)
  • N27c (volledig)
  • C.R. 314 (tussen kilometerpaal 12.500 en 17.442)
   (tussen kilometerpaal 17.800 en 18.280)
  • C.R. 316 (tussen kilometerpaal 4.520 en 7.540)
  • C.R. 318 (tussen kilometerpaal 0.000 en 0.680)
  Dit rijverbod is niet van toepassing op LPG-transporten.
 • Het transport van koolwaterstoffen in tankwagens met een effectieve lading > 7500 liter is in bepaalde delen van Luxemburg (partie 2 de la zone de protection sanitaire) onderhevig aan een toelating van het Ministerie van Gezondheid.
 • Maximum snelheden:
  • Binnen de bebouwde kom: 40 km/uur
  • Buiten de bebouwde kom: 60 km/uur (ook op autosnelwegen)

7. Noodnummer

 • Politie: 113
 • Europees hulpnummer : 112

8. Taal

 • Luxemburgs
 • Duits
 • Frans

 De ADR Landen

De meeste Europese landen die het ADR hebben ondertekend, hebben dit internationale reglement bijna integraal overgenomen voor het binnenlandse vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Toch hebben de meeste landen nog een aantal specifieke verkeersreglementen, verplichtingen, beperkingen, et cecetra toegevoegd aan hun nationale ADR bepalingen.
Hieronder vindt u een overzicht van deze specifieke reglementeringen per land en/of de adresgegevens van de betrokken autoriteit.

Landenoverzicht© Jolmers Veiligheid & Advies 06-2024 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap